Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 องค์การบริหารส่วนตำบลวังโมกข์ อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร ยินดีให้บริการ ติดต่อ Call Center 056-692200 ค่ะ
เริ่มนับ วันที่ 21 ก.ย. 2550
 
 
 
ประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือดำเนินการตอบข้อมูลตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายนอก External Integrity and Transparency Assessment (EIT)  
 


ขอให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกซึ่งหมายถึงบุคคลนิติบุคคลบริษัทเอกชนหรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่มารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ประกอบด้วยผู้เสียภาษีผู้ขอการอนุมัติ/อนุญาต ตามระเบียบหรือข้อบัญญัติผู้ขอรับสวัสดิการต่างๆบริษัทผู้เสนองานซื้อ/จ้างบริษัทผู้ได้รับการคัดเลือกโรงเรียนในสังกัดและผู้มารับบริการ/ติดต่อในเรื่องอื่นๆเข้าดำเนินการทำแบบสำรวจสำหรับการประเมินคุณธรรม  และความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2561
ตามลิ้งค์ https://itas.nacc.go.th/go/eit/md94bc หรือสแกน QR Code ด้านบน ด้วยตนเองตั้งแต่วันนี้ - 30 พฤศจิกายน 2561

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 พ.ย. 2561 เวลา 14.10 น. โดย คุณ จริยา หวาจ้อย

ผู้เข้าชม 43 ท่าน

 
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริการส่วนตำบลวังโมกข์ จ.พิจิตร 61660 โทรศัพท์ : 056-692-200 - 1 โทรสาร : 056-692-200
จำนวนผู้เข้าชม 3,220,726 เริ่มนับ 21 ก.ย. 2550
จัดทำโดย : NAXsolution.com