Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 องค์การบริหารส่วนตำบลวังโมกข์ อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร ยินดีให้บริการ ติดต่อ Call Center 056-692200 ค่ะ
เริ่มนับ วันที่ 21 ก.ย. 2550
 
 


 
พจ0023.4/ว260 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ  [ 22 มี.ค. 2562 ]    
 
การบังคับใช้ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดประเภทหรือชื่อของสถานที่สาธารณะสถานที่ทำงาน และยานพาหนะให้ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของสถานที่ยานพาหนะเป็นเขตปลอดบุหรี่ หรือเขตสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ พ.ศ.2561  [ 22 มี.ค. 2562 ]    
 
พจ0023.1/ว1122 โครงการกฝึกอบรมหลักสูตรระบบบริหารจัดการสารสนเทศยุค 4.0 Information Management System 4.0 IMS 4.0  [ 22 มี.ค. 2562 ]    
 
พจ0023.3/ว1127 แบบบันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุน สำหรับรัฐวิสาหกิจ  [ 22 มี.ค. 2562 ]    
 
พจ0023.3/ว1125 การจัดทำข้อเสนอแผนงานโครงการของกลุ่มพื้นที่การจัดการขยะมูลฝอย Cluster  [ 22 มี.ค. 2562 ]    
 
พจ0023.3/ว1123 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งครู บุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร English Class of Tomorror : Towards CEFR  [ 22 มี.ค. 2562 ]    
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 2264
 

 
 
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริการส่วนตำบลวังโมกข์ จ.พิจิตร 61660 โทรศัพท์ : 056-692-200 - 1 โทรสาร : 056-692-200
จำนวนผู้เข้าชม 3,220,408 เริ่มนับ 21 ก.ย. 2550
จัดทำโดย : NAXsolution.com