Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 องค์การบริหารส่วนตำบลวังโมกข์ อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร ยินดีให้บริการ ติดต่อ Call Center 056-692200 ค่ะ
เริ่มนับ วันที่ 21 ก.ย. 2550
 
 


 
พจ0023.3/ว601 การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562  [ 13 ก.พ. 2562 ]    
 
พจ0023.3/ว599 โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย X-ray ครั้งที่ 1/2562  [ 13 ก.พ. 2562 ]    
 
พจ0023.5/ว581 ขอประชาสัมพันธ์กรณีธนาคารยกเลิกการรับเช็คที่มีการแก้ไขข้อความ  [ 13 ก.พ. 2562 ]